Kontaktai

UAB „ALBO GRUPĖ“
Į.k. 302476645
Gabijos 5-41, Vilnius,
Teisinės paslaugos : 8 672 54142
Buhalterinės paslaugos: 8 686 09890
El.paštas: info@albogrupe.lt

IĮ steigimas

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas pelno siekimas savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo. Individualios įmonės steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

Individualios įmonės turtas yra įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu. Individualios įmonės savininkas turi teisę paimti individualios įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams taip pat paimti iš individualios įmonės turtą.

Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas. Jei tai nustatyta individualios įmonės nuostatuose individualios įmonės savininkas gali įmonės vadovu paskirti kitą asmenį.

IĮ steigimo terminas: Dirbame greitai ir profesionaliai. Laiku gavę visus reikiamus duomenis, IĮ įsteigiame per 8-9 darbo dienas.

IĮ steigimo išlaidos:

 • 107 Lt. Registrų centro mokestis;
 • apie 250 Lt. notarų mokestis;
 • 350 Lt. steigimo dokumentų paruošimas (mūsų paslaugos);
 • 56 Lt. antspaudo gamyba;
 • 56 Lt. laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre;

VISO: apie 800 Lt.

IĮ steigimo dokumentų parengimui reikalingi tokie duomenys:

 • Savininko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
 • Būsimos IĮ vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) – jei IĮ savininkas IĮ vadovu skiria kitą asmenį;
 • Būsimos IĮ pavadinimas;
 • Būsimos IĮ tikslus buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas IĮ buveinei:
 • Jei savininkas yra fizinis asmuo – reikia notariškai patvirtinto sutikimo;
 • Jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašyto ir antspauduoto sutikimo;
 • Jei patalpos yra įkeistos, reikia gauti banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, leidimą;
 • Jei IĮ buveinė bus registruojama steigėjui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tvirtinant steigimo dokumentus pas notarus užtenka pateikti asmens dokumentą.
 • Informacija, kokia tikslia ūkine-komercine veikla užsiims IĮ.

Taupydami Jūsų laiką, mes:

 • Parengiame savininko sprendimą steigti IĮ;
 • Parengiame IĮ nuostatus;
 • Pagal visus reikalavimus užpildome Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų (JAR) formas;
 • Rezervuojame Jūsų pasirinktą IĮ pavadinimą Registrų centre (Registrų centrui pateikiame JAR-5 formą pavadinimo rezervavimui bei atsiimame Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą į Juridinių asmenų registrą);
 • Pristatome notarams reikiamus IĮ steigimo dokumentus ir suderiname jų patvirtinimo laiką;
 • Notarų patvirtintus steigimo dokumentus pateikiame Registrų Centrui;
 • Atsiimame įregistruotos IĮ registracijos pažymėjimą bei nuostatus iš Registrų Centro;
 • Po IĮ įregistravimo, paruošiame reikiamus dokumentus antspaudo gamybai; Mūsų klientams UAB „Vilpra“ antspaudo gamybai taiko 10 proc. nuolaidą;

IĮ Steigėjas turi:

Iš anksto suderintu laiku atvykti pas notarus pasirašyti IĮ steigimo dokumentus;

Po IĮ įregistravimo atsiimti paruoštą segtuvą su visais IĮ steigimo dokumentais.

 • Naujoms ar tik aktyvią veiklą pradedančioms įmonėms 3 mėnesius apskaitą tvarkome nemokamai, jei pasirašoma terminuota, ne mažiau nei 2 metų trukmės, sutartis. Atsižvelgiant į apskaitos apimtis ir sudėtingumą, kiekvienam klientui siūlome individualias bendradarbiavimo sąlygas, lanksčią kainų sistemą. Kainos prasideda nuo 300 Lt + PVM/mėn.
 • Visiškai nemokamai registruojame įmones, jei pasirašoma terminuota 12 mėn. naujosios įmonės apskaitos tvarkymo sutartis. Suteikiame adresą įmonių registracijai Vilniaus, Kauno ir Šiaulių mieste.